חידה-290418

מהי התשובה הנכונה 1 / 2 / 3 / 4 / 5  ?

ולהלן החידה: