פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר

  1. בעת הרשמה לאתר – שמכם/ן ושם המשפחה שלכם/ן, מספר הטלפון וכתובת המייל שאותם תמסרו יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, המשתמש/ת אינו/ה מחוייב/ת למסור את שמו/ה או כתובת המייל שלו/ו או את מספר הטלפון שלו/ה, אולם בלי למסור את אלה, ייתכן כי לא יוכל/תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.
  2. בעת תשלום – בפעולת רכישה או הרשמה בתשלום לשרות מכל סוג שהוא – פרטי אמצעי תשלום לא ישמרו במאגר המידע של האתר. התשלום עבור מוצרים ושירותים באתר הינו מאובטח ומוצפן בפרוטוקול SSL.
  3. בעל האתר רואה בשמירה על פרטיות המשתמש/ת ערך עליון. בעל האתר לא ישכיר, לא ימכור ולא יעביר את הפרטים האישיים של המשתמש/ת לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתו/ה המפורשת.
  4. בעל האתר או מי מטעמו לא יעשה/ו שימוש בפרטי הרישום לשליחת תכנים פרסומיים ללא הסכמתה/ו המפורשת.
  5. בעל האתר מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש/ת ועל פרטיותו/ה. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
  6. המשתמש/ת באתר פוטר/ת את בעל האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לו/ה כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.