פרטיות

  1. בעת הרשמה לאתר – שמכם/ן ושם המשפחה שלכם/ן, מספר הטלפון וכתובת המייל שאותם תמסרו יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, המשתמש/ת אינו/ה מחוייב/ת למסור את שמו/ה או כתובת המייל שלו/ו או את מספר הטלפון שלו/ה, אולם בלי למסור את אלה, ייתכן כי לא יוכל/תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.
  2. בעת תשלום – בפעולת רכישה או הרשמה בתשלום לשרות מכל סוג שהוא – פרטי אמצעי תשלום לא ישמרו במאגר המידע של האתר. התשלום עבור מוצרים ושירותים באתר הינו מאובטח ומוצפן בפרוטוקול SSL.
  3. בעל האתר רואה בשמירה על פרטיות המשתמש/ת ערך עליון. בעל האתר לא ישכיר, לא ימכור ולא יעביר את הפרטים האישיים של המשתמש/ת לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתו/ה המפורשת.
  4. אתר זה משתמש בקבצי עוגיות שתפקידם איסוף מידע כגון העדפת השפה שלך או פרטי הכניסה לאתר וכן מידע לצכרים סטטיסטיים. לבעלי האתר אין גישה למידע האישי שייאסף בעיקרו לצורך שיפור חוויית השימוש באתר. אין לבעלי האתר יכולת לשייך בין המידע לבין אדם מסויים.
  5. מלבד הזמנה למילוי משוב על השירות, בעל האתר או מי מטעמו לא יעשה/ו שימוש בפרטי הרישום לשליחת תכנים פרסומיים ללא הסכמתכם המפורשת. 
  6. בעל האתר מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש/ת ועל פרטיותו/ה. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
  7. המשתמש/ת באתר פוטר/ת את בעל האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לו/ה כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.