כנרת – שם הרי גולן – תיבות ראשונות – פורטוגזית_0001