Hevenu Shalom Aleijem

$4.90

מילים: עממי
לחן:  עממי
כלי נגינה: שירה ואקורדים (אינו כולל תווי ליווי פסנתר במפתח פה)
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה קלה
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

לשמיעת התווים
הבאנו שלום עליכם פליי

SKU: הבאנו שלום עליכם 1 Categoría:

Descripción

הבאנו שלום עליכם