Mi Yemalel

$4.60

מילים: מנשה רבינא
לחן:  עממי
כלי נגינה: שירה ואקורדים
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: מתחילים
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

SKU: מי ימלל 1 Categoría: Etiqueta:

Descripción

מי ימלל

מי ימלל גבורות ישראל פרח