Shamil

$4.70

מילים: עממי
לחן:  עממי
כלי נגינה: שירה ואקורדים
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה בינונית
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

לשמיעת התווים
שאמיל פליי

SKU: ניגון שאמיל 1 Categoría:

Descripción

ניגון שאמיל