Todas Las Palabras

25.00

מילים: Marta Gómez
לחן:  עידן רייכל
עיבוד:  יהונתן קול
כלי נגינה: פסנתר סולו
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: מתקדמים
מבנה:  מלא
אורך היצירה:  4 עמודים

לשמיעת התווים

Todas Las Palabras PLAY