גן נעול

12.00

מילים: רחל
לחן:  שוקי שוקי
כלי נגינה: שירה ואקורדים
טקסט:  כולל מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה בינונית
מבנה:  ללא חזרות
מעברים:  ללא הקדמה וקטעי מעבר כליים
אורך היצירה:  1 עמודים

לשמיעת התווים

גן נעול פליי