Hava Narima

$4.90

מילים: לוין קיפניס
לחן:  ג.פ.הנדל
כלי נגינה: שירה בליווי פסנתר
טקסט:  כולל מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה קלה
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

SKU: הבה נרימה 22C Categoria:

Descrição

הבה נרימה

הבה נרימה פרח