Mi Yadlik

$7.40

מילים: נעמי שמר
לחן:  נעמי שמר
כלי נגינה: שירה בליווי פסנתר
טקסט:  כולל מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה בינונית
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  5 עמודים

לשמיעת התווים

SKU: מי ידליק 2A Categoria: Tag:

Descrição

מי ידליק

מי ידליק פ