Hevenu Shalom Aleihem

$5.70

מילים: עממי
לחן:  עממי
כלי נגינה: פסנתר בעיבוד קל
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה קלה
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

לשמיעת התווים
הבאנו שלום עליכם פליי

SKU: הבאנו שלום עליכם 33C Categoria:

Descrição

הבאנו שלום עליכם