Yemei Hahanuka

$7.20

מילים: אברהם אברונין
לחן:  עממי
כלי נגינה: פסנתר סולו
טקסט:  כולל מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה בינונית
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  2 עמודים

SKU: ימי החנוכה 3C Categoria:

Descrição

ימי החנוכה

ימי החנוכה פרח