Nerotai Haze’irim

$7.60

מילים: מוריס רוזנפלד, ראובן אבינועם
לחן:  עממי
כלי נגינה: פסנתר סולו
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה בינונית
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

לשמיעת התווים
נרותי הזעירים פליי

 

SKU: נרותי הזעירים 3A Categoria: Tag:

Descrição

נרותי הזעירים

נרותי הזעירים פרח