Hanukia Li Yesh

$4.60

מילים: שרה גלוזמן
לחן:  ניסן מלמד
כלי נגינה: שירה ואקורדים
טקסט:  כולל מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה קלה
מבנה:  מבנה מלא
אורך היצירה:  1 עמודים

SKU: חנוכיה לי יש 11 Categoria: Tag:

Descrição

חנוכיה לי יש