Shirat Ha’asavim

$3.60

מילים: נעמי שמר
לחן:  נעמי שמר
כלי נגינה: שירה ואקורדים (תווים במפתח סול בלבד)
טקסט:  כולל מילים בדף התווים בתעתיק לטיני
רמת נגינה: מתחילים
מבנה:  בית ופזמון
אורך היצירה:  1 עמודים

לשמיעת התווים

מה עושות האילות פליי

 

 

SKU: שירת העשבים 1 Categoria:

Descrição

שירת העשבים

שירת העשבים – שירה ואקורדים – מתוך מילות השיר

“…דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד
משלו…”

(נעמי שמר)