Shir Ha’emek

$5.40

מילים: נתן אלתרמן
לחן:  דניאל סמבורסקי
כלי נגינה: פסנתר ברמה קלה
טקסט:  ללא מילים בדף התווים
רמת נגינה: רמה בינונית
מבנה:  בית ופזמון
אורך היצירה:  2 עמודים

לשמיעת התווים
שיר העמק פליי

SKU: שיר העמק 22 Categoria:

Descrição

שיר העמק

שיר העמק פרח